Правила Прийому До ПрАТ ВНЗ “МАУП” 2022-2023 РР.

Правила прийому 2022

Таблиця 1. Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Таблиця 3. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеню бакалавра (магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань)

Таблиця 4. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста для здобуття освітнього ступеню магістра

Таблиця 5. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Додаток 6

Додаток 7

Положення про приймальну комісію ПрАТ ВНЗ МАУП


Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти в Приватному акціонерному товаристві “Міжрегіональна Академія управління персоналом” у 2020 році” (Наказ від 20.03. 2020 р. No31-о)

Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти  у відокремлених структурних підрозділах Приватного акціонерного товариства “Міжрегіональна Академія управління персоналом” у 2020 році” (Наказ від 27.12.2019 р. № 193/2-о)