Викладачі

Освітньо-наукову діяльність у навчальному закладі забезпечують такі кафедри:

Склад кафедри менеджменту організацій, економіки та підприємництва

Штатні працівники:

 1. Шульжик Ю. О. – в. о. зав. кафедри, професор кафедри, к. т. н.
 2. Гонак І. М. – заступник зав. кафедри, доцент кафедри, к. е. н.
 3. Міга В. К. – заступник зав. кафедри, доцент кафедри, к. е. н., доцент
 4. Кондра О. Р. – доцент кафедри, к. е. н.
 5. Сенишин С. Є. – ст. викладач
 6. Сисин Г. І. – ст. викладач
 7. Поясник О. С. – ст. викладач, секретар кафедри

Викладачі-сумісники:

 1.   Ахекян А. М. – професор кафедри, к. ф.-м. н.
 2.   Квасній Л. Г. – професор кафедри, к. е. .н., доцент
 3. Фуртак І. І. – доцент кафедри, к. н. д. у., доцент
 4. Паславська В. В. – доцент кафедри, к. е. н., доцент
 5. Квасній З. В. – доцент кафедри, к. е. н.
 6. Шаламага Л. М. – ст. викладач

Склад кафедри соціально-гуманітарних та фундаментальних дисциплін

Штатні працівники:

 1.  Лобик Л. О. – зав. кафедри, доцент кафедри, д. ф. д. у.
 2.  Жомнір М. М. – заступник зав. кафедри, доцент кафедри, к. пед. н., доцент
 3.  Зінько С. Ю. – заступник зав. кафедри, доцент кафедри, к. політ. н.
 4.  Біляковський М. І. – ст. викладач
 5.  Бараняк М. І. – ст. викладач
 6.  Карпа О. І. – ст. викладач
 7.  Терещук І. О. – ст. викладач
 8.  Колос В. О. – ст. викладач

Викладачі-сумісники:

 1.   Повторєва С. М. – зав. кафедри, професор кафедри, д. ф. н., професор
 2.   Баклицький І. О. – професор кафедри, к. психол. н., доцент
 3.   Моравська О. В. – доцент кафедри, к. біол. н.
 4.   Ксьондзик О. І. – ст. викладач
 5.  Руденко О. М. – ст. викладач
 6.  Бондарук Г. І. – ст. викладач
 7.  Паращак Н. М. – ст. викладач
 8.  Гургула І. Є. – ст. викладач
 9. Гриб Н. І. – ст. викладач, секретар кафедри

Склад кафедри права

Штатні працівники:

 1. Моршнєв Є. І. – зав. кафедри, к. ю. н., доцент
 2. Дідик М. М. – професор кафедри, к. п. н., доцент
 3. Орлова О. М. – професор кафедри, к. е. н., доцент
 4. Лобик О. О. – в. о. доцента кафедри, секретар кафедри
 5. Марич Н. І. – ст. викладач

Викладачі-сумісники:

 1.  Проць І. М. – доцент кафедри, к. ю. н., доцент
 2.  Курись В. З. – доцент кафедри, к. ю. н., доцент
 3.  Медведик О. О.- ст. викладач
 4.  Цимбал М. І.  – ст. викладач