Прикарпатський ін-тут ім. М. Грушевського ПрАТ ВНЗ “мауп” здійснює набір!

Новини

Сьогодні особливо гостро для нашої держави постало питання подолання економічної і фінансової кризи. Ключову роль у вирішені цього питання повинні відігравати фахівці з управління персоналом, адже подолання кризи має бути керованим процесом.
Більшість підприємств Львівщини потребують удосконалення механізму управління і мають проблему щодо наявності фахівців високої кваліфікації управління персоналом.
У Прикарпатського інституту імені Михайла Грушевського ПрАТ «ВНЗ «МАУП» створені необхідні умови для підготовки фахівців в галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» (05 «Соціальні та поведінкові науки») напряму підготовки 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці» (спеціальність 051 «Економіка»).
Стань фахівцем високої кваліфікації управління персоналом.

Поділитись цим: