«Теоретичні та практичні аспекти розвитку Інтернет-економіки» 

Новини Навчальні посібники
Вийшов з друку міждисциплінарний навчальний посібник «Теоретичні та практичні аспекти розвитку Інтернет-економіки»
ISBN 978-617-8003-06-7
УДК 338.001.36
за наук. редакцією професора кафедри економіки та підприємництва, к.е.н. Квасній Л. Г. та доц., к.е.н. Татомир І. Л.
Навчальний посібник рекомендовано до друку вченою радою Прикарпатського інституту імені Михайла Грушевського ПрАТ ВНЗ «МАУП»
Поділитись цим: