«ЦИРКУЛЯРНА ЕКОНОМІКА ЯК НОВИЙ СПОСІБ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ»

Новини Навчальні посібники

Вийшла з друку колективна монографія

«ЦИРКУЛЯРНА ЕКОНОМІКА ЯК НОВИЙ СПОСІБ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ»

УДК 316.422:330.342.2:911.3 ISBN 978-617-8003-52-4

Циркулярна економіка: як новий спосіб господарювання в умовах цифрової трансформації. Колективна монографія. За наук. ред. к.е.н., доц. Татомир І.Л., к.е.н., доц. Квасній Л.Г. – Трускавець: ПОСВІТ, 2021, 124 с.

Рецензенти:

Хома І. Б. – доктор економічних наук, професор кафедри фінансів НУ «Львівська політехніка»

Одрехівський М. В. – доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка»

Паславська В. В. – кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та підприємництва Прикарпатський інститут імені Михайла Грушевського

Монографія рекомендована до друку Вченою радою Прикарпатського інституту ім.М.Грушевського ПрАТ «ВНЗ МАУП».

У монографії проаналізовано світовий досвід цифрового поступу циркулярної економіки, показано вплив системної кризи світового господарства як рушійної сили розвитку економіки даного типу. Обґрунтовано значимість циркулярної економіки у досягненні цілей сталого розвитку та визначено подальші перспективи її цифрового поступу. Особливу увагу акцентовано на інструментах та механізмах реалізації циркулярної економіки й прогнозуванні економічного розвитку на основі імплементації принципів циркулярної економіки.

Видання може бути корисним для студентів, аспірантів та здобувачів, які вивчають особливості розвитку економіки замкненого циклу.

Щиро ВІТАЄМО авторів із виходом чергового друкованого видання.

Бажаємо талановитим викладачам і вченим нових звершень у науково-дослідницькій діяльності та навчально-методичній роботі.

Поділитись цим: