Організаційна структура

ПРИКАРПАТСЬКОГО ІНСТИТУТУ ІМЕНІ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ»

Організаційна структура Інституту та штатний розпис визначається директором за погодженням з Академією на календарний рік.

Управління Інститутом здійснює директор та Вчена рада.

Також у Інституті діють Науково-методична рада та Рада роботодавців.

Організаційна структура

В організаційну структуру Прикарпатського інституту імені Михайла Грушевського  ПрАТ «ВНЗ» МАУП» входять такі підрозділи:

Навчальна частина;

Підрозділи науково-методичної частини:

– Вчена рада;

– Науково-методична рада;

– кафедра менеджменту організацій, економіки та підприємництва;

– кафедра соціально-гуманітарних та фундаментальних дисциплін;

– кафедра права;

– бібліотека.

Підрозділи організаційного забезпечення:

– відбіркова комісія;

– відділ кадрів;

– бухгалтерія інституту.

Фаховий коледж при Прикарпатському інституті імені Михайла Грушевського ПрАТ «ВНЗ» МАУП».

Рада роботодавців.