Кондра Ольга Романівна

Персональна сторінка

Кондра Ольга Романівна

Посада: доцент кафедри менеджменту організацій, економіки та підприємництва

Науковий ступінь, вчене звання : кандидат економічних наук

Дата і місце народження: 23 червня 1985 р., м.Бібрка, Львівської обл.

Освіта: вища

Стаж роботи в даному колективі: 9 років

Характеристика із зазначенням конкретних особливих заслуг у сфері освіти і науки:

  • 2016 р. – присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. Тема дисертації: “Організаційно-економічні основи формування та розвитку регіонального продовольчого ринку”

Облікові записи в наукометричних базах даних

Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=-0s9uxAAAAAJ

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-7872-0740

Наукові інтереси: Актуальні проблеми формування і розвитку споживчого ринку України в контексті економічної модернізації. Стан продовольчої безпеки. Політика держави щодо розвитку продовольчого ринку регіону. Вплив євроінтеграційних процесів на продовольчий ринок України. Діяльність підприємств на споживчому ринку. Формування цін на продовольчі товари.

Захоплення: дитяча психологія, дизайн, оформлення, кулінарія, малювання

Поділитись цим: