Крап Андрій Павлович

Персональна сторінка

Крап Андрій Павлович

Посада: доцент кафедри суспільно-гуманітарних та фундаментальних дисциплін, заст. завідувача кафедри.

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат політичних наук (2010р.), доцент (2016р.).

Тема дисертації: Нормативно-процедурні умови формування політичної стабільності в транзитних суспільствах (на прикладі України). : Дис. канд. наук: 23.00.02 – 2010. Львівський національний університет імені Івана Франка. Здобув науковий ступінь канд. політ. наук. Диплом ДК № 058770 від 14 квітня 2010. Рішення президії Вищої атестаційної комісії України 14 квітня 2010 року (протокол № 71-06/3)

Рішенням від 25 лютого 2016 року протокол № 1/02-D – присвоєно вчене звання доцента кафедри міжнародної інформації.

Дата і місце народження: 14 грудня 1981 року, м. Львів.

Освіта: вища

Львівський національний університет імені Івана Франка, філософський факультет, спеціальність «політологія» (Диплом магістра з відзнакою, спеціалізація – «Політичні інститути та процеси», 2004р.).

Стаж роботи в даному колективі: 7 років

Крап А. П. користується авторитетом та повагою співробітників, науково-педагогічних працівників та студентів і вносить вагомий вклад в забезпечення українського суспільства висококваліфікованими кадрами.

Наукові інтереси: державне управління, міжнародна інформація, інформаційна безпека та суверенітет.

Захоплення: плавання, футбол, подорожі.

 

Поділитись цим: