Квасній Любов Григорівна

Персональна сторінка

Квасній Любов Григорівна

Посада: професор кафедри менеджменту організацій, економіки та підприємництва (сумісник)

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, доцент, членкор Академії економічних наук України, професор Міжнародної кадрової академії.

Дата і місце народження: 8 листопада 1964р., м. Львів

Освіта: вища

  • 1982-1987рр. – навчання у Львівському політехнічному інституті (спеціальність – «Хімічна технологія в’яжучих речовин»)
  • 2013-2015рр. – навчання у ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом», (спеціальність – «Комп’ютерні системи та мережі»)
  • 2003-2005рр. – навчання в аспірантурі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, (спеціальність 08.06.01 «Економіка, організація та управління підприємствами»)
  • 2005р. – захист кандидатської дисертації на тему: «Управління стратегіями розвитку підприємства» за спеціальністю 08.06.01 – «Економіка, організація та управління підприємствами».

Стаж роботи в даному колективі: 17 років.

Характеристика із зазначенням конкретних особливих заслуг у сфері освіти та науки:

– присвоєно звання Член-кореспондент Академії економічних наук України зі спеціальності «Менеджмент» (Документ  № 409 від 12 травня 2017р.)

– присвоєно вчене звання  професор Міжнародної Кадрової Академії  (атестат професора по кафедрі економіки та підприємництва ВЗ № 1251 від 24 листопада 2014р.)

– присвоєно вчене звання – доцент (Атестат доцента кафедри економіки 12ДЦ № 020133 від 30 жовтня 2008)

– присвоєно науковий ступінь – кандидат економічних наук (Диплом №032545 від 9.02.2006)

Стажування, підвищення кваліфікації:

  • Міжнародне стажування вІнституті Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці (ІМАНС). Тематика стажування: «Академічна доброчесність».
  • Сертифікат проучасть у циклі навчальних вебінарів з наукометрії «Головні метрики сучасності. Scopus та Web of Science».

Облікові записи в наукометричних базах даних:

ID: 0078549   http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0078549

ORCID ID: https://orcid.org/ 0000-0001-5248-544X

Наукові інтереси: розвиток регіонів та підприємницьких структур в умовах трансформаційних змін, вплив цифровізації на розвиток економічних процесів.

Захоплення: подорожі.

Поділитись цим: