Пелещишин Ростислав Миколайович

Персональна сторінка

Пелещишин Ростислав Миколайович

доцент кафедри соціально-гуманітарних та фундаментальних дисциплін

Посада: доцент кафедри соціально-гуманітарних та фундаментальних дисциплін (сумісництво).

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат педагогічних наук (2003р.)

Дата і місце народження:  5 липня 1966р., м. Львів.

Освіта:  вища.

У 1988р. закінчив фізичний факультет Львівського державного університету ім.Івана Франка (диплом з відзнакою).

У 2003р. закінчив Львівський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України та здобув степінь магістра державного управління.

У 2017р. закінчив Міжрегіональну Академію управління персоналом отримавши повну вищу освіту за спеціальністю – «Програмне забезпечення систем».

Стаж роботи в даному колективі: з 28.02.2023р.

Досвід роботи у сфері освіти та науки:

З 1994 року – директор СЗШ № 54 (м. Львів).

2003р. – захистив кандидатську дисертацію на тему: «Педагогічні аспекти управлінської діяльності», здобув науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.06 – Теорія та методика управління освітою.

Всього опубліковано понад 20 наукових праць та методичних видань (в т. ч. друковані праці з питань держаної політики в галузі управління освітою, управління освітніми закладами різних форм власності та з методології викладання фізики).

Підвищення кваліфікації:

Сертифікат ААЛ-0517 від 26.02.2021р. про підвищення кваліфікації за програмою «Фізичний освітній простір» (30 год. навчання з використанням дистанційних технологій) виданий ЛОІППО.

Сертифікат про проходження он-лайн курсів про підвищення кваліфікації за програмою –  «Про дистанційний та змішаний формати навчання» (50 год.) виданий 14.03.2021р.

Сертифікат про проходження он-лайн курсів «Права людини в освітньому просторі» отримавши знання про права учасників освітнього процесу та механізми їх захисту (10 год.) виданий 23.03.2021р.

Сертифікат про участь у тренінгу «Стратегії турботи про себе та стрес-менеджменту для керівників навчальних закладів МОН України під час кризової ситуації» (виданий 15.04.2022р.).

Державні та відомчі нагороди:

У 2007р. – нагороджений почесною грамотою ЦВК.

У 2015р. нагороджений грамотою Верховної Ради України «За заслуги перед Українським народом».

Облікові записи в наукометричних базах даних:

Google Scholar:

ORCID ID:

Web of Science Researcher ID:

Scopus Author ID:

Наукові інтереси: внутрішнє управління освітніми закладами, громадське самоврядування в системі управління освітою, теоретико-методологічні та методичні засади держаної політики в галузі управління освітою, технології менеджменту в освіті, педагогічні засади професійно-творчого розвитку особистості в системах управління освітою, механізми інтернаціоналізації вищої освіти.

Захоплення: плавання, читання художньої літератури, подорожі.

Поділитись цим: