Повторєва Світлана Михайлівна

Персональна сторінка

Повторєва Світлана Михайлівна

Посада: в. о. зав. кафедри, професор кафедри.

Науковий ступінь, вчене звання: доктор філософських наук, професор

Дата і місце народження: 11 квітня 1953 р., м. Стрий Львівської області

Освіта: вища

Стаж роботи в даному колективі: 20 років.

Характеристика із зазначенням конкретних особливих заслуг у сфері освіти та науки:

2011 р. – присуджено науковий ступінь доктора філософських наук зі спеціальності 09.00.02 – діалектика і методологія  пізнання. Тема дисертації: «Методологія структуралізму і пост структуралізму в дискурсі європейської філософії (генезис, засади, принцип)».

2015 р. – присвоєно вчене звання професора.

Стажування, підвищення кваліфікації

У 2017 р. пройшла стажування на кафедрі філософії Львівського Національного університету імені Івана Франка. Довідка  № 2658 від 08.06.2017.

Семінар педагогічних знань кафедри педагогіки і соціального управління Національного університету «Львівська політехніка». Реєстр. посв. № 636-від 18.06.2019 р.

Стажування у Національному лісотехнічному університеті України (1.11. 2021 р. – 31.12 2021 р.) Свідоцтво № 20/2021. Тематика стажування «Сучасні методи викладання філософських дисциплін».

Облікові записи в наукометричних базах

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-3488-3679

Scopus Author ID: 57204479636

Наукові інтереси: логіка, філософія і методологія пізнання, релігієзнавство, риторика, теорія аргументації.

E-MAIL: vedmedja@ukr.net

Захоплення: читання художньої літератури, відвідування мистецьких заходів, плавання.

Поділитись цим: