Проць Іванна Миколаївна

Персональна сторінка

Проць Іванна Миколаївна

Посада: доцент кафедри права

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат юридичних наук, доцент

Дата і місце народження: 10 жовтня 1984 р., м. Львів

Освіта: вища

Стаж роботи в даному колективі: 15 років.

Характеристика із зазначенням конкретних особливих заслуг у сфері освіти та науки:

  • 2016 р. – присуджено науковий ступінь кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 ‒ адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Тема дисертації: «Відповідальність за правопорушення у бюджетній сфері: адміністративно-правові та фінансово-правові аспекти»;
  • 2021 р. – присвоєно вчене звання доцента.

Стажування, підвищення кваліфікації:

  • Науково-педагогічне стажування у Львівському торговельно-економічному університеті,

Довідка про проходження стажування від 28.04.2017 № 33/16;

– Науково-педагогічне стажування на тему: «Заклади вищої освіти як середовище формування нового покоління правознавців». За фахом: «Юридичні науки». Гуманітарно-природничий університет        м. Сандомир, Республіка Польща. (Дистанційно) з 11-15 червня 2018 р. З публікацією науково-методичної доповіді: Сучасна юридична освіта як багатогранне явище пізнання. І. М. Проць Modern legal education as a multi-faceted phenomenon of cognition «Higher education institutions as a medium for the formation of a new generation of lawyers»: Internship proceedings, June 11-15, 2018. Sandomierz. 2018. P. 156-159.

– Міжнародне підвищення кваліфікації на тему: «Використання можливостей хмарних сервісів на прикладі GOOGLE MEET, GOOGLE CLASSROOM платформ в сучасній онлайн освіті» З 14-21.12.2020. Інститут науково-дослідний Люблінського науково-технологічного парку та ГО «МІЖНАРОДНА ФУНДАЦІЯ НАУКОВЦІВ ТА ОСВІТЯН» Люблін. Польща. ( Сертифікат ES № 3212/2020 від 21.12.2020);

–  Міжнародне підвищення кваліфікації на тему: «Онлайн навчання як безперервна форма сучасного навчального процесу на прикладі платформи Moodle». З 09-16.11.2020. Інститут науково-дослідний Люблінського науково-технологічного парку та ГО «МІЖНАРОДНА ФУНДАЦІЯ НАУКОВЦІВ ТА ОСВІТЯН» Люблін. Польща. (Сертифікат ES № 2699/2020 від 16.11.2020);

– Міжнародне підвищення кваліфікації на тему: «Використання дистанційних інструментів для підготовки фахівців таких спеціальностей, як психологія та правоохоронна діяльність на прикладі платформ Zoom та Moodle.» Інститут науково-дослідний Люблінського науково-технологічного парку та ГО «МІЖНАРОДНА ФУНДАЦІЯ НАУКОВЦІВ ТА ОСВІТЯН» Люблін. Польща. ( Сертифікат ES № 3903/2021 від 15.02.2021);

–  Міжнародне підвищення кваліфікації на тему: «Онлайн навчання як остання форма сучасної освіти на прикладі Google meet і google classroom платформ». Інститут науково-дослідний Люблінського науково-технологічного парку та ГО «МІЖНАРОДНА ФУНДАЦІЯ НАУКОВЦІВ ТА ОСВІТЯН» Люблін. Польща. ( Сертифікат ES № 5019/2020 від 22.03.2021);

– Науково-педагогічне стажування у Львівському інституті  ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

Довідка про проходження стажування № 61/22 від 10.06.2022.

Облікові записи в наукометричних базах даних

Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?user=iTEKopYAAAAJ&hl=uk

ORCID ID:  https://orcid.org/0000-0002-6483-0121

Scopus Author ID: 57218893835

Наукові інтереси: Фінансова діяльність держави. Способи та форми захисту фінансових прав громадян. Організація фінансового контролю в Україні. Бюджетне право і бюджетний процес в Україні. Відповідальність за правопорушення у бюджетній сфері. Податкове право і податкові правовідносини. Державне кредитування. Правові основи страхування в Україні. Правові засади банківської діяльності. Валютний контроль і нагляд в Україні. Публічне управління та адміністрування. Адміністративно-правовий захист прав платників податків.

Членкиня УКРАЇНСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ ПРЕДСТАВНИЦЬ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

Членкиня ГО «СПІЛКА ЖІНОК ЛЬВІВЩИНИ»

Захоплення:  подорожі, відпочинок на природі, пейнтбол.

 

Поділитись цим: