Шульжик Юрій Олександрович

Персональна сторінка

Шульжик Юрій Олександрович

Посада: професор кафедри менеджменту організацій, економіки та підприємництва (внутрішнє суміщення)

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат технічних наук (1999р.), професор Європейського професійного докторату (2021р.).

Дата і місце народження: 26 серпня 1971р., м. Львів.

Освіта: вища

Державні та відомчі нагороди:

У зв’язку з успішним проведенням Всеукраїнського референдуму оголошено подяку за підписом Президента України як члену виборчої комісії (11.05.2000р.).

Стаж роботи в даному колективі: 17 років.

Характеристика із зазначенням конкретних особливих заслуг у сфері освіти та науки:

1993 рік – вступив до аспірантури Української академії друкарства (УАД) з відривом від виробництва. З 1993р. по 1996р. – навчався в аспірантурі УАД.

У грудні 1999 року успішно захистив кандидатську дисертацію; ВАК України присвоєно науковий ступінь – кандидата технічних наук (спеціальність – автоматизація технологічних процесів).

В період з листопада 2002 року  по листопад 2005 року перебував на навчанні (державне замовлення) в докторантурі Львівського регіонального інституту державного управління Національної Академії державного управління при Президентові України (ЛРІДУ НАДУ) за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління. Під час перебування в докторантурі читав дисципліни: «Теорія прийняття управлінських рішень», «Прийняття управлінських рішень в невизначених ситуаціях», «Інформаційні системи в менеджменті» та ін. магістрам та слухачам ЛРІДУ НАДУ.

У 2002 році поступив на навчання до Міжрегіональній Академії управління персоналом за спеціальністю – «Управління персоналом і економіка праці». У 2005 році з відзнакою закінчив Академію і отримав кваліфікацію – «Економіст, менеджер персоналу».

Шульжик Ю. О. автор понад 100 наукових праць, співавтор 5 зарубіжних колективних монографій та 1 міждисциплінарного посібника.

Стажування, підвищення кваліфікації:

Міжнародне стажування у Wyzszym Seminarium Duchownym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego у Варшаві (27.06.2022 – 05.08.2022, Warszawa, Poland). Тематика стажування: «Uczciwosc akademicka» («Академічна доброчесність»)  –  180 год. (ECTS – 6 credits).

Certyfikat Stazu naukowego KW-050822/006 (05.08.2022).

Zdal egzamin w Wyzszym Seminarium Duchownym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego z jezyka polskiego jako obcego i osiagnal poziom  B2. Tresc kursu: mowiony / spoleczny jezyk polski; wprowadzenie do gramatyki; sluchanie, mowienie, czytanie, pisanie.

Certyfikat Jezyka polskiego KW-004/1022 (10.02.2022).

Облікові записи в науко метричних базах даних:

Google Scholar 

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=AOicirQAAAAJ

ORCID ID:

https://orcid.org/0000-0003-1699-054X

Наукові інтереси: економіка, менеджмент, управління персоналом, публічна служба (державне управління), політичні науки, інформаційні системи та технології, штучний інтелект.

Шульжик Ю. О. користується авторитетом та повагою співробітників, науково-педагогічних працівників та студентів і вносить вагомий вклад в забезпечення українського суспільства висококваліфікованими кадрами.

Захоплення: більярд, шахмати, подорожі.

Поділитись цим: