Жигайло Наталія Ігорівна

Персональна сторінка

Жигайло Наталія Ігорівна

професор кафедри соціально-гуманітарних та фундаментальних дисциплін

Посада: професор кафедри соціально-гуманітарних та фундаментальних дисциплін (сумісництво).

 Науковий ступінь, вчене звання: доктор психологічних наук (2010р.) Тема: ”Психологія духовного становлення студентів вищих навчальних закладів”, професор (2012р.).

 Дата і місце народження: 19 квітня 1970 року, м. Рава-Руська, Жовківський район, Львівська область.

 Освіта: вища

(Львівський національний університет імені Івана Франка).

Навчання:

1977-1985рр. – Старосільська восьмирічна школа Жовківського району Львівської області.

1985-1987рр. – Липницька середня школа (з відзнакою «Золота медаль»).

1987-1992рр. – механіко-математичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка.

1996-2001рр. – в аспірантурі Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України.

 Державні та відомчі нагороди:

2018р. – Нагороджена орденом «Гордість і слава України».

Досвід роботи у сфері освіти та науки:

2001р. – захистила кандидатську дисертацію на тему: «Психологічна організація процесу засвоєння підлітками математичних понять», здобула науковий ступінь кандидата психологічних наук зі спеціальності: 19.00.07 – «Педагогічна та вікова психологія».

2007р. – отримала вчене звання доцента кафедри соціології.

2010р. – захистила докторську дисертацію на тему: ”Психологія духовного становлення студентів вищих навчальних закладів” і здобула вчений ступінь доктора психологічних наук зі спеціальності 19.00.07. – педагогічна та вікова психологія.

2012р. – отримала вчене звання професора кафедри менеджменту.

Жигайло Н. І. – математик, психолог, доктор психологічних наук.

Гарант освітніх програм “Психологія бізнесу та управління”.

Голова Львівського обласного відділення Всеукраїнської громадської організації “Товариство психологів України”.

Голова Української асоціації викладачів-католиків.

Доцент кафедри соціології (2007р.).

Доктор психологічних наук (2010р.) (”Психологія духовного становлення студентів вищих навчальних закладів”).

Професор кафедри менеджменту (2012р.).

Розробила і апробувала такі навчальні дисципліни: „Психологія”, ”Психодіагностика”, „Соціологія”, ”Соціальна діагностика”, ”Соціальна педагогіка”, „Соціальне тестування”, „Менеджмент”, „Економічна психологія”, „Теорія управління”, „Комунікативний менеджмент”, ”Педагогіка та психологія вищої школи”, ”Психологія керівника”, ”Психологія змін та інновацій», ”Психологія бізнесу та управління».

Автор понад  270 наукових та навчально-методичних праць, серед них навчальні посібники з грифом МОН України: ”Соціальна педагогіка” (2007р.), ”Соціально-економічна діагностика” (2008р.), ”Соціологія і психологія” (2009р.), ”Психологія керівника” (2011р.), ”Комунікативний менеджмент” (2012р.), ”Психологія” (2013р.), ”Психологія особистості” (2013р.), ”Педагогіка та психологія вищої школи” (2014р.), ”Психологія змін та інновацій» (2017р.), ”Психологія бізнесу та управління» (2018р.), низка наукових монографій.

Голова оргкомітету 20 Регіональних, Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференцій.

Науковий керівник 7 захищених кандидатських дисертацій.

Рецензент наукових статей, навчальних посібників, монографій, авторефератів дисертацій тощо. Член Спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських та докторських дисертацій з психології в Національному університеті “Острозька академія”; головний редактор Вісника Львівського університету: Серія психологічні науки; член редколегії низки фахових видань з психології та педагогіки; член Громадської Ради з питань християнської етики при Міністерстві освіти і науки України. Нагороджена орденом «Гордість і слава України» (2018 року).

Підвищення кваліфікації:

Жовтень-грудень 2021 року – Міжнародне стажування з трансферу технологій GUTT.INUP в рамках проекту DAAD «Партнерство університетів України та Німеччини з трансферу технологій» обсягом 180 год. (6 ECTS), з Вюрцбурзьким університетом Юліуса Максиміліана, Львівським національним університетом імені Івана Франка та Київським академічними університетом.

2020р. – сертифікат стажування обсягом 2 ЄКТС (60 год.) шляхом навчання на курсах “Цифрові компетенції в освіті” у Львівському національному університеті імені Івана Франка у рамках підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників.

Свідоцтво № 01467243/02676 – 20.

2020р. – сертифікат стажування обсягом 2 ЄКТС (60 год.) шляхом участі у ІI Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасна парадигма публічного управління».

2020р. – сертифікат стажування обсягом 2 ЄКТС (60 год.) шляхом участі у V-й Міжнародній науково-практичній конференції “Філософсько-психологічні аспекти духовності в діяльності громадських організацій”.

2020р. – сертифікат стажування обсягом 1 ЄКТС (30 год.) шляхом участі у професійному тренінговому онлайн-курсі до Дня кар’єри ЄС-2020 у Львівському Університеті.

2019р. – сертифікат стажування обсягом 2 ЄКТС (60 год.) шляхом участі у I Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасна парадигма публічного управління».

Вересень-жовтень 2020 року – стажування на кафедрі історії та філософії Львівського торговельно-економічного університету.

Жовтень-листопад 2015 року – стажування на кафедрі менеджменту персоналу та адміністрування Національного університету «Львівська політехніка».

Вересень-жовтень 2010 року – стажування на кафедрі менеджменту Київського національного університету імені Т.Г.Шевченка.

Громадські доручення: член Президії Всеукраїнської громадської організації “Товариство психологів України”; Голова Львівського обласного відділення Всеукраїнської громадської організації “Товариство психологів України” та Асоціації викладачів-католиків; член Ради Всеукраїнського науково-педагогічного товариства імені Григорія Ващенка.

Облікові записи в науко метричних базах даних

Профіль у Google Scholar:   scholar.google.com.ua

ORCID ID:

Наукові інтереси: актуальні питання вікової та педагогічної психології; психологічні проблеми духовного становлення і здійснення особистості; сучасні виклики психології бізнесу та управління.

Захоплення: театр, танці, читання літератури.

Поділитись цим: