Докторантура

Спільна заочна докторантура Міжрегіональної Академії управління персоналом (МАУП) Міжнародної кадрової академії (МКА) та Міжнародного відкритого університету (МВУ) оголошує набір за напрямками:

 • Ділове адміністрування
 • Економіка
 • Право
 • Психологія
 • Державне управління
 • Менеджмент та економіка охорони здоров’я
 • Соціологія
 • Політологія
 • Освіта

Форма навчання:

 • заочна

Термін навчання:

 • 2 (два) роки; 1 (один) рік (за умови складених кандидатських іспитів)
Заочна докторантура МАУП є найвищим рівнем у системі багаторівневої освіти МАУП. З 2008 року Прикарпатський інститут МАУП проводить підготовку наукових кадрів – докторів наук та докторів філософії у відповідній галузі знань у заочній докторантурі МАУП за наступними напрямками: «Ділове адміністрування», «Економіка», «Право», «Фінанси», «Психологія», «Державне управління», «Соціологія», «Політологія» та «Освіта».

За цей час проведено захист 10 дисертацій, в т. ч. три – на здобуття наукового ступеня доктора наук (Матюхін В.О. – у галузі економіки, Моршнєв Є.І. – у галузі права, Савельєв В. П. – у галузі соціології) та сім дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії (Мигалевич В.В., Лобик О.О., Паробій М.Б. – у галузі права; Кобзєва О.В. – у галузі ділового адміністрування; Рура І.В. – у галузі економіки; Терлецька Н.В. – у галузі психології), Ревуцький Т.І. – у галузі права.

Основна мета докторантури МАУП – підготовка висококваліфікованих наукових та науково-педагогічних кадрів – докторів філософії, а також докторів наук згідно з міжнародно визнаними нормами. Захист дисертації здійснюється у Спільних спеціалізованих Вчених Радах МКА, МАУП та МВУ, створених за вказаними напрямами.

За результатами публічного захисту дисертації докторанту присвоюється науковий ступінь доктора чи доктора філософії у відповідній галузі знань та видається диплом міжнародного взірця.

Згідно з Міжнародними Конвенціями рекомендується компетентним органам країн, які підписали ці Конвенції або приєдналися до них, визнавати цей диплом як документ, що надає його власнику право здійснювати професійну діяльність відповідно до наукового ступеня, зазначеного в дипломі. Докторанти мають можливість:

 • отримати допомогу з боку висококваліфікованих науковців Академії;
 • публікувати основні положення досліджень у науково-практичному журналі “Персонал”, у збірнику “Наукові праці МАУП” (який є фаховим виданням) та у інших збірниках наукових праць Академії; >
 • брати участь у наукових конференціях, семінарах та інших заходах, які проводить МАУП;
 • забезпечення навчально-методичною літературою ( в т. ч. на електронних носіях).

Для вступу до спільної докторантури (термін навчання – 2 роки) необхідно подати наступні документи (у двох примірниках):

 • заяву на ім’я ректора;
 • анкету;
 • особовий листок з обліку кадрів;
 • копія трудової книжки;
 • копія диплому про вищу освіту (спеціаліст, магістр);
 • копія паспорту;
 • список наукових та навчально-методичних праць (при наявності);
 • реферат на відповідну тему з обраного напрямку;
 • контракт на навчання;
 • квитанція про оплату (копія);

Для вступу до спільної докторантури (термін навчання – 1 рік) необхідно подати наступні документи (у двох примірниках):

 • заяву на ім’я ректора;
 • анкету;
 • особовий листок з обліку кадрів;
 • копія трудової книжки;
 • копія диплому про вищу освіту (спеціаліст, магістр);
 • копія паспорту;
 • список наукових та навчально-методичних праць;
 • посвідчення (довідка) про скла-дання кандидатських іспитів;
 • погоджений індивідуальний план навчання;
 • реферат з обгрунтуванням теми дисертаційної роботи;
 • контракт на навчання;
 • квитанція про оплату (копія);

ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ ЩОМІСЯЦЯ  Вступ до докторантури здійснюється за результатами співбесіди.

З питань вступу та навчання звертатись до к. т. н., доцента ПІ МАУП Шульжика Юрія Олександровича. Спільна заочна докторантура МАУП діє на базі Прикарпатського інституту ім. Михайла Грушевського МАУП. 82200, м. Трускавець, вул. Івасюка, 21, тел. (03247) 692-40, 050-4300192, 067-7146958, e-mail: pimaup_doktorant@ukr.net;    pi-maup@lviv.abbon.net