Кафедри

Кафедра економіки та підприємництва

Штатні працівники:

 1. Міга В.К.               –  завідувач кафедри, к. е. н., доцент
 2. Дмитренко Г.А.     – професор кафедри, д. е. н., професор,
 3. Кондра О. Р.         –  заступник зав. кафедри, к. е. н. , доцент кафедри,
 4. Лещук Г. В.          –  д.е.н., професор,
 5. Орлова О. М.        –  професор кафедри, к. е. н., доцент

Викладачі-сумісники:

 1. Квасній Л. Г.       –  професор кафедри, к. е. .н., доцент
 2. Паславська В. В.  –  доцент кафедри, к. е. н., доцент

Завідувач кафедри економіки і підприємництва к. е. н., доцент  Міга В.К.

Кафедра менеджменту

Штатні працівники:

 1. Гонак І. М.  –  завідувач кафедри, к. е. н., доцент кафедри
 2. Мельник Н. В.  –  заступник зав. кафедри, к. е. н., доцент кафедри
 3. Матюхін В. О.   –  професор кафедри, к. т. н., доцент
 4. Шульжик Ю. О. –  доцент кафедри, к. т. н.

Викладачі-сумісники:

 1.   Сорочак О. З.  –  доцент кафедри, к. т. н., доцент
 2.   Квасній З. В. –  доцент кафедри, к. е. н.
 3.   Фуртак І. І. –  доцент кафедри, к. н. д. у., доцент
 4.   Моравська О. В. – доцент кафедри, к. біол. н.
 5.   Поясник О. С. –  секретар кафедри, ст. викладач

Зав. кафедри менеджменту, к. е. н. Гонак І.М.

Кафедра правознавства

Штатні працівники:

 1.  Моршнєв Є. І. –   зав. кафедри, к. ю. н., доцент
 2.  Дідик М. М.  –   професор кафедри, к. п. н., доцент
 3.  Шнягін О. Г. –   заступник зав. кафедри, к. ю. н., доцент кафедри
 4.  Лобода П. М.  –   заступник зав. кафедри, в. о. доцента кафедри
 5.  Лобик О. О.  –   секретар кафедри, в. о. доцента кафедри
 6.  Уралова В. А.  –   в. о. доцента кафедри

Викладачі-сумісники:

 1. Проць І. М. –   доцент кафедри, к. ю. н.

Завідувач кафедри правознавства, к. ю. н., доцент Моршнєв Є. І.

Кафедра фундаментальної та гуманітарної підготовки

Штатні працівники:

 1. Бородін К. А. –  зав. кафедри, к. філ. н., доцент
 2. Ахек’ян А.М.               –  професор кафедри, к.ф-м.н.
 3. Жомнір М. М. –  заступник зав. кафедри, к. пед. н., доцент
 4. Зінько С. Ю. –  заступник зав. кафедри, к. політ. н., доцент кафедри,
 5. Лобик Л. О. –  ст. викладач
 6. Карпа О. І. –  ст. викладач
 7. Гриб Н.І. –  ст. викладач

Викладачі-сумісники:

 1. Повторєва С. М.   –  професор кафедри, д. ф. н., професор
 2. Баклицький І. О.  –  професор кафедри, к. психол. н., доцент
 3. Моравська О. В. – доцент кафедри,  к. біол. н.
 4. Гургула І. Є.  –  ст. викладач

Завідувач кафедри фундаментальної та гуманітарної підготовки, к. філ. н., доцент Бородін К. А.