Ліцензування та акредитація

Протягом останніх років в Інституті проведено комплекс робіт по ліцензуванню та акредитації напрямів та спеціальностей:

  1. За напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» (25 – денна, 25 – заочна) проведено ліцензування, ліцензія серія  АЕ  № 458585.
  2. Проведено ліцензування за спеціальністю 5.03060101 «Організація виробництва» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» (50 – денна), ліцензія серія  АЕ  № 458585.
  3. Отримана ліцензія серія АВ № 342690 Головного управління освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації про надання освітніх послуг у сфері загальної середньої освіти з наданням повної загальної середньої освіти ліцензованим обсягом прийому на навчання 30 осіб.
  4. Проведена акредитація в галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» за напрямом 6.030601 «Менеджмент», освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» (сертифікат про акредитацію серія Н І-ІІ №1122183)
  5. Проведена акредитація в галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»  за спеціальністю 7.03060101 «Менеджмент організацій та адміністрування», освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» (сертифікат про акредитацію серія  Н І-ІІІ №1122184).
  6. Проведена акредитація в галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» за напрямом 6.030508 «Фінанси і кредит», освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» (сертифікат про акредитацію серія Н І-ІІ №1122420).
  7. Проведена акредитація в галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» за спеціальністю 7.030508 «Фінанси і кредит», освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» (сертифікат про акредитацію серія Н І-ІІІ №1122421).
  8. Проведено ліцензування в галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» за напрямом 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці» (25-денна), ліцензія серія АЕ № 458585.
  9. Проведена акредитація в галузі знань 0304 «Право» за спеціальністю 7.03040101 «Правознавство» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» (сертифікат про акредитацію серія Н І-ІІІ №1126212).
  10. Проведена акредитація за спеціальністю 5.03060101 «Організація виробництва» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» (сертифікат про акредитацію серія Н І-І   № 1126524.

001 (3)

Scan-140901-0001 (24) Scan-140901-0001 (26) Scan-140901-0001 (28) Scan-140901-0001 (29) Прикарпаття (5)

Сертифікат про акредитацію3 Сертифікат про акредитацію2 Сертифікат про акредитацію1 Сертифікат про акредитацію

prykarp-e1397127987891


Висновки експертної комісії шодо чергової акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» (спеціальності 073 Менеджмент) у Прикарпатському інституті імені Михайла Грушевського ПрАТ «ВНЗ «МАУП» (м. Трускавець)