Наукові заходи

Щорічно з метою оприлюднення результатів наукових досліджень викладачів та студентів, кафедри ПІ МАУП організовують наукові заходи.

Переважну частину з них включено до загальноукраїнських переліків, а деякі отримують міжнародний статус.

Прикарпатський інститут ім. М. Грушевського ПрАТ ВНЗ «МАУП» славиться в межах регіону і країни як ВНЗ, де проходять наукові семінари, круглі столи, науково-практичні конференції та конкурси студентських наукових робіт.

КОНФЕРЕНЦІЇ

КОНКУРСИ

Наукова робота

Конкурс студентських наукових робіт 

Студентська наукова робота