Структура інституту

В організаційну структуру Прикарпатського інституту ім. М. Грушевського МАУП входять такі підрозділи.

Основні підрозділи навчальної частини:

 • відділення заочної та дистанційної форми навчання;
 • відділення стаціонарної форми навчання;
 • навчально-методичний відділ;
 • навчальні курси.

Основні підрозділи науково-методичної частини:

 • вчена рада;
 • бюро наукової роботи;
 • кафедра економіки та підприємництва;
 • кафедра менеджменту;
 • кафедра правознавства;
 • кафедра фундаментальної та гуманітарної підготовки;
 • докторантура;
 • бібліотека.

Основні підрозділи організаційного забезпечення:

 • бюро організаційно-документаційного забезпечення;
 • відбіркова комісія;
 • господарське бюро.

Бухгалтерія інституту.

Коледж при Прикарпатському інституті МАУП.

Організаційна структура Прикарпатського інституту ім. М. Грушевського МАУП
Адміністрація

Директор – Шульжик Юрій Олександрович, кандидат технічних наук, професор кафедри менеджменту організацій, економіки та підприємництва, спеціаліст вищої категорії.

Заступник директора з навчально-методичної та виховної роботи – Сенишин Світлана Євгенівна, ст. викладач кафедри менеджменту організацій, економіки та підприємництва, спеціаліст вищої категорії.

Заступник директора з господарської роботи, безпеки та ділової інформації – Біляковський Мирослав Іванович, ст. викладач кафедри соціально-гуманітарних та фундаментальних дисциплін, спеціаліст вищої категорії.

Вчена рада
Бухгалтерія

Головний бухгалтер – Марич Наталія Іванівна 

тел.: (050) 371- 07-95

Відділ кадрів
Навчальна частина

           Завідувач навчальної частини – Орлова Олена Миколаївна, к. е. н., професор МКА
Бібліотека
Про бібліотеку
Читачеві
Правила обслуговування в бібліотеці ПІ МАУП

 

Загальні положення

Бібліотека Прикарпатського інституту ім. М. Грушевського ПрАТ «ВНЗ МАУП»  є культурно-просвітницьким та інформаційним підрозділом, який здійснює бібліотечно-інформаційну роботу по забезпеченню навчального, наукового, виховного процесу Інституту монографіями, підручниками, навчальними посібниками, навчально-методичними працями, періодичними виданнями тощо.

Користування бібліотечним фондом та послугами бібліотеки ПІ МАУП для студентів і співробітників Інституту є безкоштовним.

Порядок запису та користування бібліотечним фондом

Для запису до бібліотеки необхідно подати:

 • студенти – студентський квиток;
 • викладачі та співробітники Інституту – паспорт (посвідчення);
 • студенти та штатні працівники – фотографію  (3х4).

Інші відвідувачі обслуговуються лише в читальному залі при пред’явленні паспорта або документа, що його замінює.

Перед записом до бібліотеки Інституту користувач повинен ознайомитись з “Правилами користування” та підтвердити зобов’язання щодо їх дотримання особистим підписом у формулярі.

Документом, що дає право користуватися фондами бібліотеки, є читацький квиток. Квиток оформляється безкоштовно при наявності фотокартки.

Видача літератури додому

Правом отримувати літературу додому користуються читачі, які мають чинний (перереєстрований) постійний читацький квиток і не мають читацької заборгованості на будь-якому пункті обслуговування бібліотеки.

На абонемент видається навчальна література:

 • студентам строком на 2 (два) місяці;
 • штатним працівникам Інституту строком на 1 (один) місяць.

Бібліотекар має право продовжити термін користування літературою на прохання читача, якщо на неї немає попиту з боку інших читачів.

Права користувачів бібліотеки

Користувачі бібліотеки мають право:

 • одержувати в тимчасове користування друковані твори із бібліотечного фонду (на абонемент або в читальний зал);
 • користуватися бібліотечно-бібліографічними ресурсами, у тому числі на магнітних носіях;
 • користуватись іншими послугами, що надаються бібліотекою;
 • висловлювати побажання щодо поліпшення роботи бібліотеки.

Обов’язки користувачів бібліотеки

Всі користувачі зобов’язані:

 • дотримуватись Правил користування бібліотекою;
 • вчасно повертати отримані в бібліотеці книги, інші документи, не виносити їх без відповідного оформлення з приміщення бібліотеки;
 • дбайливо ставитись до друкованих творів, технічних засобів, меблів та іншого майна інституту;
 • не виривати і не загинати сторінок друкованих видань, не робити на них позначок;
 • не виймати карток з каталогів і картотек;
 • коректно ставитись до інших читачів та до бібліотечних працівників.

Студенти зобов’язані:

 • наприкінці кожного навчального року (семестру) перереєструвати всю літературу, що була отримана ними на абонемент;
 • на період літніх канікул здати всі твори друку;
 • при відрахуванні, оформленні академвідпустки, закінченні навчання повернути до бібліотеки всю літературу, яка була отримана ними з бібліотечного фонду та підписати обхідний лист у завідувача бібліотеки.

У випадку порушення цих зобов’язань студенти позбавляються права користування бібліотечним фондом протягом наступного семестру.

Викладачі та працівники Інституту зобов’язані:

 • щорічно протягом серпня–вересня проходити перереєстрацію отриманої літератури;
 • при звільненні з інституту повернути всю одержану літературу до бібліотеки.

Користувачі, які заподіяли шкоду бібліотечному фонду, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

У випадку втрати або пошкодження книг, інших документів читачі зобов’язані в найкоротший термін ліквідувати свою заборгованість шляхом повернення в бібліотеку:

а) ідентичного видання (назва, вихідні дані, ціна збігаються);

б) нового перевидання на заміну видань, які є в бібліотеці в обмеженій кількості та користуються підвищеним попитом;

в) видання, яке визнане бібліотекою рівноцінним і необхідним.

Зобов’язання бібліотеки по обслуговуванню користувачів

Працівники бібліотеки зобов’язані:

 • Інформувати користувачів про всі види послуг, що надаються бібліотекою, ознайомлювати з новими надходженнями.
 • Сприяти навчальній та науковій роботі студентів шляхом надання їм консультацій з організації самостійної роботи.
 • Забезпечувати високу якість послуг, які надаються користувачам, та високу культуру обслуговування читачів.
 • Здійснювати видачу користувачам друкованих творів та інших матеріалів і систематично слідкувати за їх своєчасним поверненням до бібліотеки. Після закінчення терміну користування книгами та іншими друкованими творами нагадувати користувачам про необхідність повернення книжок.
 • Систематично поповнювати бібліотечний фонд новою навчальною, науково-методичною та цінною літературою попередніх років видання, періодичними виданнями, магнітними носіями інформації згідно з профілем програм інституту та оперативно враховувати зміни у навчальних планах при доукомплектуванні бібліотечного фонду для найбільш повного задоволення запитів користувачів.
 • Здійснювати облік, зберігання та використання друкованих творів, інших матеріалів, що складають бібліотечний фонд, у відповідності до встановлених правил зберігання фондів та своєчасно відбирати друковані твори для здійснення реставраційних робіт.
 • Постійно працювати над підвищенням освітнього та фахового рівня працівників бібліотеки.
 • З питань організації роботи та її технічного оснащення бібліотека повинна постійно орієнтуватися на кращі вітчизняні та світові бібліотеки.
 • Враховувати зауваження та пропозиції користувачів щодо покращення діяльності бібліотеки.

Режим роботи бібліотеки

Понеділок-п’ятниця з 9-00 до 17-00

Субота-неділя вихідні дні

Останній робочий день місяця санітарний день

Приймальна (відбіркова) комісія
Завідувач відбіркової комісії – Сисин Галина Ігорівна,
ст. викладач кафедри менеджменту організацій, економіки та підприємництва
Господарський відділ
Кар'єра-центр
Коледж при Прикарпатському інституті ім. М. Грушевського ПрАТ 'ВНЗ МАУП'
Директор фахового коледжу при Прикарпатському інституті ім.М.Грушевського ПрАТ “ВНЗ МАУП”
              – Лобик Людмила Олександрівна, в.о. доцента кафедри соціально-гуманітарних і фундаментальних дисциплін ПІ МАУП