Відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення

Відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності.

“Відомості про комплекс  навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін з підготовки фахівців за напрямом 6.030505 “Управління персоналом та економіка праці”.


«Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності з підготовки фахівців другого (магістерського) рівня за спеціальністю – 073 «Менеджмент».

Прохання ознайомитися з документами, що подані нижче:«Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності з підготовки фахівців другого (магістерського) рівня за спеціальністю – 073 «Менеджмент».

Прохання ознайомитися з документами, що подані нижче: