Історія Прикарпатського інституту ПрАТ ВНЗ “МАУП”

Прикарпатський інститут ім. М.Грушевського ПрАТ ВНЗ «МАУП»

Прикарпатський інститут ім. М.Грушевського ПрАТ ВНЗ «МАУП» (надалі – Інститут, ПІ МАУП) здійснює освітню діяльність з 1998 року. Прикарпатський інститут є правонаступником Львівського регіонального навчально-консультаційного центру відкритої освіти, Прикарпатського відділення та Прикарпатської філії МАУП.  Прикарпатська філія МАУП була реорганізована в Інститут 16 лютого 2005 р.

Інститут є відокремленим структурним підрозділом Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом», створений з метою забезпечення потреб у фахівцях ринку праці Західної України (переважно Львівської області) та наближення місця навчання студентів до їх місця проживання.

З початку заснування наш структурний підрозділ очолювала адміністрація у складі:

 • директор – Ахекян Артем Микирдичович, кандидат фізико-математичних наук, професор, академік Міжнародної Кадрової Академії, спеціаліст вищої категорії, автор 28 наукових праць, 8 авторських свідоцтв, нагороджений Золотими медалями «За ефективне управління», «За заслуги в освіті» (на фото в центрі);
 • заступник директора з організаційно-комерційної роботи – Біляковський Мирослав Іванович (на фото справа);
 • заступник директора з науково-педагогічної роботи, виконавчий директор (1998 – 2017рр.) – Матюхін Валентин Олександрович, кандидат технічних наук, професор, академік Міжнародної Кадрової Академії, спеціаліст вищої категорії, автор 112 наукових праць, 14 авторських свідоцтв, нагороджений Золотою медаллю «За заслуги в освіті» (на фото зліва);

За роки роботи Інституту сформувався ефективний склад керівників структурних підрозділів, серед них:

 • директор Коледжу при ПІ МАУП, завідувач відділення денної форми навчання 1998-2016рр.), доцент кафедри фундаментальної та гуманітарної підготовки, спеціаліст вищої категорії – Лобик Людмила Олександрівна;
 • завідувач відділення заочно-дистанційної форми навчання, кандидат економічних наук, професор кафедри економіки та підприємництва, спеціаліст вищої категорії – Орлова Олена Миколаївна;
 • завідувач навчальної частини, доцент кафедри фундаментальної та гуманітарної підготовки, спеціаліст вищої категорії – Паламарчук Мирослава Орестівна;
 • завідувач бюро наукової роботи, кандидат технічних наук, доцент кафедри менеджменту, спеціаліст вищої категорії – Шульжик Юрій Олександрович;
 • начальник навчально-методичного відділу – Сенишин Світлана Євгенівна, ст. викладач кафедри економіки та підприємництва;
 • завідувач бюро організаційного та документаційного забезпечення, в. о. доцента кафедри правознавства – Уралова Валентина Анатоліївна;
 • завідувач відбіркової комісії, доктор філософії в галузі права, в. о. доцента кафедри правознавства – Лобик Олеся Орестівна.

За весь період діяльностіІнститутздійснював підготовку висококваліфікованих фахівців за 8-ма спеціальностями та спеціалізаціями.

Загальна площа власних приміщень Інституту складає 2528 м2 та орендованих 1020 м2. Обладнано 16 навчальних аудиторій, функціонують 2 комп’ютерних класи.

Навчальний процес в ПІ МАУП здійснюють викладачі чотирьох кафедр: «Економіки та підприємництва», «Менеджменту», «Правознавства» й «Фундаментальної та гуманітарної підготовки» відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, інших нормативних документів Міністерства освіти і науки України, основних положень концепції діяльності МАУП, а також наказів, рішень, розпоряджень керівних органів.Всього працює 69 викладачів.

Діяльність Прикарпатського інституту ім.М.ГрушевськогоПрАТ ВНЗ «МАУП» підтримана Львівською обласною державною адміністрацією, Виконавчим комітетом Трускавецької міської Ради та Дрогобицькою районною державною адміністрацією.

В організаційну структуру Прикарпатського інституту ім. М.Грушевського МАУП входять такі підрозділи.

1.1. Основні підрозділи навчальної частини:

– відділення заочної та дистанційної форми навчання;

– відділення стаціонарної форми навчання;

– навчально-методичний відділ;

– навчальні курси.

1.2. Основні підрозділи науково-методичної частини:

– Вчена рада;

– кафедра економіки та підприємництва;

– кафедра менеджменту;

– кафедра правознавства;

– кафедра фундаментальної та гуманітарної підготовки;

– бібліотека.

1.3. Основні підрозділи організаційного забезпечення:

– бюро організаційно-документаційного забезпечення;

– приймальна (відбіркова) комісія;

– господарське бюро.

1.4. Бухгалтерія інституту.

1.5. Коледж при Прикарпатському інституті МАУП.

Прикарпатським інститутом МАУП щорічно проводиться співпраця з державними органами влади та організаціями:

– з Виконавчим комітетом Трускавецької міської ради;

– з Департаментом освіти та науки Львівської облдержадміністрації;

– з Управлінням розвитку туризму та курортів Львівської облдержадміністрації;

– – з Львівським обласним та районними центрами зайнятості;

– з молодіжним центром праці Львівської облдержадміністрації;

– з державним меморіальним музеєм М. Грушевського у м. Львові;

– з Львівською обласною спілкою сприяння розвитку сільського туризму;

– з Львівським відділенням «Інституту національної пам’яті».

Укладено угоди з Львівським обласним управлінням юстиції про створення „Юридичної клініки” на базі Прикарпатського інституту МАУП для надання безкоштовних юридичних послуг малозабезпеченим громадянам та пенсіонерам.

Крім власної бібліотеки, студенти Інститутуобслуговуються Науковою бібліотекою НАН України ім. В.Стефаника.

Державна атестація студентів в ПІ МАУП здійснювалась державною екзаменаційною (кваліфікаційною) комісією за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст з таких спеціальностей: “Менеджмент”, “Право”, “Психологія”, “Фінанси”, “Управління персоналом і економіка праці”, “Облік і аудит”, “Маркетинг”, “Банківська справа”.

З початку заснування Інституту пройшло державну атестацію понад3500 студентів.

Якість навчально-методичного забезпечення в Інституті суттєво зростає за рахунок наповнення бібліотечного фонду новими підручниками і посібниками. В Інституті проводиться велика робота щодо підготовки до друку нових підручників та навчальних посібників, що враховують і висвітлюють питання розвитку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців.

Завдяки тому, що значну частину бібліотечного фонду Інституту становлять власні видання МАУП із різних аспектів соціології, права, економіки, менеджменту, комп’ютерних технологій і гуманітарних дисциплін, досягнуто належного рівня забезпеченості студентів бібліотечним фондом в цілому і навчальними виданнями зокрема. Значна частка підручників власного видавництва МАУП з дисциплін, що викладаються протягом навчання в Інституті, щорічно видається студентам у постійне користування. Фонд бібліотеки Інституту з урахуванням виданої літератури студентам складає понад 20 тис. примірників.

Наукова робота в ПІ МАУП проводилась згідно з планами науково-методичної роботи кафедр та була спрямована на виконання вимог Законів України “Про освіту” від 23.05.1991р., “Про вищу освіту” від 17.01.2002р., “Про наукову і науково-технічну діяльність” від 13.12. 1991р. із змінами та доповненнями та інших нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України та МАУП.

Основне завдання, яке стояло перед науково-педагогічними працівниками ПІ МАУП – це підвищення якісного рівня підготовки висококваліфікованих фахівців для потреб України за освітньо-кваліфікаційними рівнями “Молодший спеціаліст”, “Бакалавр”, “Спеціаліст”, «Магістр», а також підготовка наукових кадрів у відділенні заочної докторантури МАУП та проведення наукових досліджень за напрямками професійної діяльності, впровадження нових наукових методів та новітніх нетрадиційних інформаційних технологій навчання тощо.

Підготовка науково-педагогічних кадрів.

Штатними викладачами ПІ МАУП підготовлено та захищено дисертаційні роботи(ВАК України) з присудженням наукового ступеня:

 1. Лещук Г. В. – доктор економічних наук (2018р.) – кандидат економічних наук                 (2011р.)

2.Проць (Лев) І. М.  – кандидат юридичних наук          (2016р.)

 1. Гонак І. М. – кандидат економічних наук (2016р.)
 2. Кондра О. Р. – кандидат економічних наук                 (2016р.)
 3. Мельник Н. В. – кандидат економічних наук                 (2015р.)
 4. Паславська В. В. – кандидат економічних наук (2013р.)
 5. Орлова О. М . – кандидат економічних наук (2011р.)
 6. Моравська О. В. – кандидат біологічних наук (2011р.)
 7. Кравчук І. В. – кандидат економічних наук (2011р.)
 8. Кубай Д. І. – кандидат економічних наук                 (2011р.)
 9. Зінько С. Ю. – кандидат політичних наук (2012р.)
 10. Міга В. К. – кандидат економічних наук (2010р.)
 11. Бородін К. А. – кандидат філологічних наук (2010р.)
 12. Крап А. П. – кандидат політичних наук (2010р.)

За історію існування ПІ МАУП професорсько-викладацьким складом видано 12 монографій, підручників та навчальних посібників:

Організація  наукових конференцій та семінарів

1)  Прикарпатський інститут МАУП разом з Національним університетом “Львівська політехніка” та Львівською філософською спілкою «COGITO» є одним з організаторів регулярно діючих щорічних наукових семінарів – “Читань пам’яті засновника Львівсько-Варшавської філософської школи К.Твардовського”.

2)  Прикарпатський інститут МАУП разом з Національним університетом “Львівська політехніка” та Львівською філософською спілкою «COGITO» є одним з організаторів регулярно діючої щорічної міжуніверситетської конференції – “Ф.М. Достоєвський і світова філософія”.

3)  Прикарпатський інститут МАУП разом з університетом «Львівський Ставропігіон» є одним з організаторів щорічних наукових конференцій«Ставропігійські філософські студії».

4)  Прикарпатський інститут МАУП є організатором Міжнародних науково-практичних конференцій «Степан Балей: філософські і культурологічні погляди в контексті сучасної світоглядної динаміки українського суспільства».

5) Прикарпатський інститут МАУП разом з Університетом «Львівський Ставропігіон» щорічно організовували засідання круглих столів: «Львів’яни у світовій історії», в т. ч. круглий стіл«Львів’янин, який змінив обличчя ісламського світу: МохамедАсад – видатний мусульманський мислитель і діяч».

6)  Прикарпатським інститутом ім. М. Грушевського проведено понад 20Обласних олімпіад “Перспективи розвитку туризму та курортної сфери в Карпатському регіоні” за наступними напрямками (секціями): “Туризм”, “Краєзнавство”, “Екологія довкілля”, “Правознавство”, ”Психологія в туризмі”, організовану за сприянням Головного управління освіти і науки та Управління розвитку туризму і курортів Львівської облдержадміністрації (ЛОДА). У 2002 р. була організована перша Обласна олімпіада школярів 9-11-х класів “Перспективи розвитку туризму та курортної сфери у Карпатському регіоні” за п’ятьма секціями. Олімпіада стала щорічною, з кожним роком у ній приймають участь понад двісті школярів.

Обласна олімпіада проводиться за сприяння Головного управління освіти і науки та Управління розвитку курортів та туризму Львівської облдержадміністрації і проходить у два тури: І тур – заочний; ІІ тур –очний.

В Інституті функціонує “Кар’єра-центр”, який створено з метою допомоги студентам у майбутньому працевлаштуванню. “Кар’єра-центр” проводить роботу у п’яти напрямах, а саме:

 • технологія побудови кар’єри;
 • практичні-професійні курси;
 • зустрічі з випускниками інституту, які побудували успішну кар’єру;
 • фахове стажування в державних та комерційних організаціях;
 • робота з роботодавцями та створення бази даних вакансій з працевлаштування.

Щорічно зі студентами проводиться виховна робота, ключовими розділами якої є:

Національно-патріотична робота:

Національно-патріотична робота в ПІ МАУП здійснювалася за такими пріоритетними напрямками:

 • виховання любові до Батьківщини, до рідного краю;
 • формування мовної культури, поваги до Конституції України;
 • ознайомлення з героїчними сторінками історії українського народу, його бойовими традиціями;
 • виховання розуміння громадянського обов’язку;
 • прищеплення поваги до прав і свобод людини та громадянина;
 • знання та дотримання у поведінці законів України;
 • активна протидія особам, які порушують закони;

Патріотичне виховання здійснювалось за наступними формами та методами: пояснення, повідомлення, виховні години, фольклорні вечори, створення кабінету українознавства та етнографічної секції, оформлення наочності, тематичні екскурсії до місць слави та музеїв.

Наприклад, студенти всіх курсів брали участь: у тренінгах для членів студентського самоврядування «Я і моя роль в інституті» (жовтень, 2005-2018рр.); у вечорах присвячених до Дня українського козацтва (жовтень, 2006-2018рр.); в історико-літературних вечорах присвячених утворенню ЗУНР, а також у вечерах пам’яті жертв голодомору та політичних репресій «Прах мільйонів жертв стукає в наші серця» (листопад, 2005-2018рр.); у науково-практичних конференціях «Українська мова – основа національної духовності» (листопад, 2010-2016рр.); у міських концертах присвячених Дню Збройних сил України (студенти І-ІІ курсів, грудень, 2012-2017рр.); у вечорах пам’яті національних героїв м.Трускавця (студенти І-ІІ курсів, січень 2005-2018р.); у вечорах присвячених до Дня пам’яті жертв битви під Крутами (лютий, 2010-2017рр.), студентами розроблено власний сценарій цього виховного заходу; у вечорах присвячених до Дня захисника Вітчизни (лютий, 2009-2018рр.); у круглих столах присвячених Міжнародному дню прав жінок і миру (березень, 2011-2017рр.); розроблено сценарій святкового вечора «Тарас Шевченко – християнин і поборник правди» (березень, 2010-2018рр.);. у вечорах присвячених до Всесвітнього Дня визволення в’язнів фашистських таборів (квітень, 2013-2018рр.); у вечорах присвячених до Дня пам’яток історії і культури (квітень, 2015-2018рр.).

Соціально-виховна робота

В основу системи виховання студентів ПІ МАУП покладається національна ідея, яка здатна відігравати роль об’єднуючого, консолідуючого чинника у суспільному розвитку.

Головною метою виховання студентської молоді в ПІ МАУП є формування свідомого громадянина – патріота Української держави, активного провідника національної ідеї, справжнього представника нової української еліти через набуття молодим поколінням соціального досвіду, національної свідомості, активної громадянської позиції, високих моральних якостей та духовних запитів, які опираються на вершинні надбання національної та світової культур.

Соціально-виховна робота в ПІ МАУП здійснювалася за такими пріоритетними напрямками:

 • формування позитивного образу України;
 • створення позитивного образу ПІ МАУП;
 • створення ідеологічного підгрунття для створення майбутнього українського дива, на зразок «Україна – східноєвропейський економічний лідер, духовна колиска нової європейської цивілізації»;

Система виховної роботи пронизує наскрізно всі структури ПІ МАУП, маючи чітку вертикаль, здатну реалізувати цю концепцію (з цією метою здійснюється організаційна робота по створенню культурно-просвітницьких центрів), будується на традиційних морально-етичних цінностях українського народу. Підгрунтям для виховної роботи є героїчна історія боротьби українського народу за власну державу.

Соціально-виховна робота здійснювалась за наступними формами та методами: психологічні тренінги, години спілкування, лекції, індивідуальні та колективні бесіди, диспути, дискусії.

Правове виховання здійснювалось за допомогою уроків-диспутів, анкетування, інтерв’ю, виховних годин, політичних дебатів, індивідуальної роботи студентів.

Культурно-масова робота

Культурно-масова робота в ПІ МАУП здійснювалася за такими пріоритетними напрямками:

 • створення позитивного образу ПІ МАУП;
 • всебічна активізація творчої, наукової, культурно-масової та професійної діяльності студентів;
 • виховання у студентів етичних поглядів і смаків, які ґрунтуються на кращих надбаннях цивілізації;
 • вироблення умінь примножувати культурно-мистецькі надбання, відчувати і відтворювати прекрасне;
 • розвиток художніх, творчих здібностей і почуттів студентів;
 • формування творчої працелюбної особистості.

Культурно-масова робота здійснювалось за наступними формами та методами: культпоходи, екскурсії, календарно-тематичні та обрядові свята, творчі вечори, фестивалі, концерти, зустрічі з представниками мистецької еліти тощо.

Серед проведених заходів з культурно-масової роботи слід відмітити участь студентів нашого Інституту: в екскурсіях до краєзнавчого музею (м.Трускавець), історичного музею (м. Львів), в музей-заповідник «Шевченківський гай» (м. Львів), до музею народної творчості ім. Михайла Біласа (м. Трускавець), – присвячених до Дня пам’яток історії та культури; у засіданні клубу любителів інтелектуальних ігор «Що? Де? Коли?»; у міських заходах присвячених Дню Соборності України (студенти І-ІІ курсів); у конкурсі «Міс Прикарпатський інститут»; у виставці студентських писанок «Писанка – символ Воскресіння» (студенти всіх курсів).

На сьогоднішній день Інститут очолює адміністрація у складі:

 • директор – Ахекян Артем Микирдичович, кандидат фізико-математичних наук, професор, академік Міжнародної Кадрової Академії, спеціаліст вищої категорії, автор 28 наукових праць, 8 авторських свідоцтв, нагороджений Золотими медалями «За ефективне управління», «За заслуги в освіті»;
 • заступник директора з комерційної роботи, безпеки, ділової інформації – Біляковський Мирослав Іванович;
 • в. о. заступника директора з навчально-методичної роботи – Сенишин Світлана Євгенівна;
 • в. о. заступника директора з наукової роботи– Шульжик Юрій Олександрович, кандидат технічних наук, доцент кафедри менеджменту, спеціаліст вищої категорії, автор понад 120 наукових праць.

Двадцятирічна ефективна робота Прикарпатського інституту ім.М.ГрушевськогоПрАТ ВНЗ «МАУП» неодноразово була відзначена органами державної влади. Інститут нагороджений Почесними грамотами МОН України та Міністерства культури і туризму, Львівської облдержадміністрації та Почесним знаком Державної туристичної адміністрації України за підготовку висококваліфікованих спеціалістів для сфери туризму.