Викладачі

Склад кафедри менеджменту організацій, економіки та підприємництва

Штатні працівники:

 1. Паславська В. В. – в. о. зав. кафедри, доцент кафедри, к. е. н., доцент
 2. Шульжик Ю. О. – заст. зав. кафедри, професор кафедри, к. т. н.
 3. Орлова О. М. – заст. зав. кафедри, професор кафедри, к. е. н., доцент
 4. Гонак І. М. – доцент кафедри, к. е. н.
 5. Кондра О. Р. – доцент кафедри, к. е. н.
 6. Сенишин С. Є. – ст. викладач
 7. Сисин Г. І. – ст. викладач
 8. Поясник О. С. – ст. викладач, секретар кафедри

 Викладачі-сумісники:

 1. Гуменюк В. В. – д. е. н., професор кафедри, професор
 2. Ахекян А. М. – професор кафедри, к. ф.-м. н.
 3. Квасній Л. Г. – професор кафедри, к. е. .н., доцент
 4. Фуртак І. І. – доцент кафедри, к. н. д. у., доцент
 5. Квасній З. В. – доцент кафедри, к. е. н.
 6. Шаламага Л. М. – ст. викладач

Склад кафедри соціально-гуманітарних та фундаментальних дисциплін

Штатні працівники:

 1. Лобик Л. О. – в. о. зав. кафедри, доцент кафедри, д. ф. д. у.
 2. Крап А. П. – заст. зав. кафедри, доцент кафедри, к. політ. н., доцент
 3. Біляковський М. І. – ст. викладач
 4. Бараняк М. І. – ст. викладач
 5. Карпа О. І. – ст. викладач
 6. Терещук І. О. – ст. викладач
 7. Колос В. О. – ст. викладач, секретар кафедри

 Викладачі-сумісники:

 1. Повторєва С. М. – професор кафедри, д. ф. н., професор
 2. Моравська О. В. – доцент кафедри, к. біол. н.
 3. Ксьондзик О. І. – ст. викладач
 4. Руденко О. М. – ст. викладач
 5. Бондарук Г. І. – ст. викладач
 6. Паращак Н. М. – ст. викладач
 7. Гриб Н. І. – ст. викладач

Склад кафедри права

Штатні працівники:

 1. Шнягін О. Г. – в. о. зав. кафедри, к. ю. н., доцент
 2. Дідик М. М. – заст. зав. кафедри, професор кафедри, к. п. н., доцент
 3. Марич Н. І. – ст. викладач, секретар кафедри

Викладачі-сумісники:

 1. Проць І. М. – доцент кафедри, к. ю. н., доцент
 2. Курись В. З. – доцент кафедри, к. ю. н., доцент
 3. Медведик О. О. – ст. викладач
 4. Цимбал М. І. – ст. викладач
 5. Лобик О. О. – в. о. доцента кафедри