Викладачі

Освітньо-наукову діяльність у навчальному закладі забезпечують  такі кафедри:

Склад кафедри менеджменту

Штатні працівники:

 1. Міга В. К. – зав. кафедри, к. е. н., доцент

 2. Дмитренко Г. А. – професор кафедри, д. е. н.,професор
 3. Гонак І. М. – заступник зав. кафедри, доцент кафедри, к. е. н.
 4. Мельник Н. В. – заступник зав. кафедри, доцент кафедри, к. е. н.
 5. Матюхін В. О. – професор кафедри, к. т. н., доцент

 6. Шульжик Ю. О. – доцент кафедри, к. т. н.
 7. Поясник О. С. – ст. викладач, секретар кафедри

Викладачі-сумісники:

 1. Сорочак О. З. – доцент кафедри, к. т. н., доцент
 2. Квасній З. В. – доцент кафедри, к. е. н.
 3. Фуртак І. І. – доцент кафедри, к. н. д. у.

Склад кафедри економіки і підприємництва

Штатні працівники:

 1. Кондра О. Р. – завідувач кафедри, доцент кафедри, к. е. н.
 2. Ахекян А. М. – професор кафедри, к. ф.-м. н.
 3. Орлова О. М. – професор кафедри, к. е. н., доцент
 4. Паславська В. В. – доцент кафедри, к. е. н., доцент
 5. Лещук Г. В. – д.е.н., професор
 6. Сенишин С. Є. – викладач

Викладачі-сумісники:

 1. Квасній Л. Г. – професор кафедри, к. е. .н., доцент
 2. Комар І. О. – викладач, секретар кафедри

Склад кафедри фундаментальної та гуманітарної підготовки

Штатні працівники:

 1. Бородін К. А. – зав. кафедри, к. філ. н., доцент
 2. Жомнір М. М. – заступник зав. кафедри, доцент кафедри, к. пед. н., доцент

 3. Зінько С. Ю. – заступник зав. кафедри, доцент кафедри, к. політ. н.

 4. Гриб Н. І. – ст. викладач, секретар кафедри

 5. Карпа О. І. – ст. викладач

 6. Андрух А. О. – ст. викладач

Викладачі-сумісники:

 1. Повторєва С. М. – зав. кафедри, д. ф. н., професор

 2. Баклицький І. О. – професор кафедри, к. психол. н., доцент

 3. Гургула І. Є. – ст. викладач

Склад кафедри правознавства

Штатні працівники:

 1. Моршнєв Є. І. – зав. кафедри, к. ю. н., доцент

 2. Дідик М. М. – професор кафедри, к. п. н., доцент

 3. Шнягін О. Г. – заступник зав. кафедри, доцент кафедри, к. ю. н.

 4. Лобода П. М. – заступник зав. кафедри, в. о. доцента кафедри

 5. Лобик О. О. – в. о. доцента кафедри, секретар кафедри

 6. Уралова В. А. – в. о. доцента кафедри

Викладачі-сумісники:

 1. Сурмяк Ю. Р. – професор кафедри, к. п. н., доцент

 2. Проць І. М. – доцент кафедри, к. ю. н.