Спеціальності та спеціалізації

Підготовка спеціалістів з вищою освітою
БАКАЛАВРАТ, МАГІСТРАТУРА

Приймаються особи:

з середньою освітою;
середньою спеціальною освітою;
вищою освітою та студенти ВНЗ.

Бакалаврат

Приймаються особи на базі повної середньої спеціальної освіти (рівень молодшого спеціаліста), та повної загальної середньої освіти на спеціальності:

Економіка та управління бізнесом
Менеджмент туризму та готельного бізнесу
Медичний та фармацевтичний менеджмент
Фінанси, банківська справа та страхування
Комерційне та трудове право
Управління персоналом та економіка праці

Термін навчання:

Денна/дистанційна (заочна)

4 р./4 р. 6 м. (на базі повної загальної середньої освіти)
2 р./2 р. 6 м./ (на базі освіти молодшого спеціаліста відповідного напряму)
3 р./3 р 6 м (базова освіта молодшого спеціаліста іншого напряму)

Освітньо-кваліфікаційний рівень: Бакалавр

Документ про освіту: Диплом бакалавра

Магістратура

Приймаються особи на базі вищої освіти (рівень бакалавра або спеціаліста) на спеціальності:

Економіка та управління бізнесом
Менеджмент туризму та готельного бізнесу
Адміністративний менеджмент
Медичний та фармацевтичний менеджмент
Фінанси, банківська справа та страхування
Управління персоналом та економіка праці
Комерційне та трудове право
Антикорупційна діяльність

Термін навчання:

Денна/дистанційна (заочна)

1 р. 6 м. – (денна)
2 р. – (заочна)

Освітньо-кваліфікаційний рівень: Магістр

Документ про освіту: Диплом магістра

Вартість навчання у 2022/2023 навчальному році становить

Підготовка спеціалістів з вищою освітою

БАКАЛАВРТ, МАГІСТРАТУРА