Економіка та управління бізнесом

 
В цикл професійно-орієнтованих дисциплін входять:

 • Основи управління бізнесом
 • Основи підприємницької діяльності
 • Основи бізнес-планування
 • Операційний менеджмент
 • Управління персоналом
 • Управління інноваціями
 • Управління якістю
 • Економіка підприємств
 • Фінанси підприємств
 • Маркетинг
 • Міжнародні економічні відносини
 • Інформаційна та комп’ютерна техніка
 • Комп’ютерні мережі та комунікації
 • Господарське право
 • Трудове право
 • Управління інформаційними зв’язками
 • Адміністративний менеджмент
 • Стратегічне управління
 • Ризик-менеджмент
 • Етика бізнесу

Термін навчання:

Денна/дистанційна (заочна)

 • 4 р./4 р. 6 м. (на базі повної загальної середньої освіти)
 • 2 р./2 р. 6 м./ (на базі освіти молодшого спеціаліста відповідного напряму)
 • 3 р./3 р 6 м (базова освіта молодшого спеціаліста іншого напряму)
Випускники Академії одержують ДИПЛОМ ДЕРЖАВНОГО ЗРАЗКА ТА ЄВРОДИПЛОМ, оформлений відповідно до вимог міжнародно-правових норм

Забезпечення електронними підручниками та методичною літературою