Фінанси і кредит

 
В цикл професійно-орієнтованих дисциплін входять:

 • Мікро, макроекономіка
 • Гроші і кредит
 • Бухгалтерський облік
 • Міжнародна економіка
 • Банківська система
 • Бюджетна система
 • Податкова система
 • Страхування
 • Фінансовий ринок
 • Інвестування
 • Економічна статистика
 • Управління бізнесом
 • Управління персоналом
 • Маркетингове ціноутворення
 • Аналіз банківської діяльності
 • Аналіз господарської діяльності
 • Податкові системи зарубіжних країн
 • Фінансовий менеджмент
 • Корпоративні фінанси
 • Міжнародні фінанси
 • Інтелектуальна власність
 • Правознавство
 • Фінансове право

Термін навчання:

Денна/дистанційна (заочна)

 • 4 р./4 р. 6 м. (на базі повної загальної середньої освіти)
 • 2 р./2 р. 6 м./ (на базі освіти молодшого спеціаліста відповідного напряму)
 • 3 р./3 р 6 м (базова освіта молодшого спеціаліста іншого напряму)
Випускники Академії одержують ДИПЛОМ ДЕРЖАВНОГО ЗРАЗКА ТА ЄВРОДИПЛОМ, оформлений відповідно до вимог міжнародно-правових норм

Забезпечення електронними підручниками та методичною літературою