Менеджмент курортної сфери

 
В цикл професійно-орієнтованих дисциплін входять:

 • Організація та управління туристичною галуззю
 • Управління курортними закладами
 • Основи бізнес-планування у курортних закладах
 • Курортно-рекреаційний менеджмент
 • Маркетинг сфери курортних послуг
 • Сервіс та дизайн у курортних закладах
 • Інформаційні системи та технології у сфері курортних послуг
 • Стандартизація та сертифікація курортних послуг
 • Прикладні аспекти розвитку курортної сфери
 • Методи аналізу та планування діяльності курортних закладів
 • Організація підприємницької діяльності в сфері курортного обслуговування
 • Географія курортів
 • Курортологія
 • Економіка курортних закладів
 • Регіональна екологічна політика
 • Санаторно – курортна реабілітація
 • Рекреація у сільській місцевості

Термін навчання:

Денна/дистанційна (заочна)

 • 4 р./4 р. 6 м. (на базі повної загальної середньої освіти)
 • 2 р./2 р. 6 м./ (на базі освіти молодшого спеціаліста відповідного напряму)
 • 3 р./3 р 6 м (базова освіта молодшого спеціаліста іншого напряму)
Випускники Академії одержують ДИПЛОМ ДЕРЖАВНОГО ЗРАЗКА ТА ЄВРОДИПЛОМ, оформлений відповідно до вимог міжнародно-правових норм

Забезпечення електронними підручниками та методичною літературою