Менеджмент туризму та готельного бізнесу

 
В цикл професійно-орієнтованих дисциплін входять:

 • Організація та управління туристичною галуззю
 • Планування діяльності закладів розміщення
 • Технологія обслуговування в готелях
 • Організація транспортного обслуговування
 • Рекламна діяльність в сфері готельних послуг та туризму
 • Сертифікація готельних та туристичних послуг
 • Організація закладів харчування та торгівлі в туризмі
 • Маркетинг готельного бізнесу та туризму
 • Основи професійного етикету та протоколу
 • Економічний аналіз готельного господарства та туризму
 • Менеджмент міжнародної готельної індустрії
 • Інформаційні системи і технології в сфері готельних послуг та туризму
 • Краєзнавство
 • Економіка готельного бізнесу
 • Туризм в Україні
 • Міжнародний туризм
 • Зелений туризм
 • Географія туризму
 • Дизайн в готелях
 • Економіка туризму

Термін навчання:

Денна/дистанційна (заочна)

 • 4 р./4 р. 6 м. (на базі повної загальної середньої освіти)
 • 2 р./2 р. 6 м./ (на базі освіти молодшого спеціаліста відповідного напряму)
 • 3 р./3 р 6 м (базова освіта молодшого спеціаліста іншого напряму)
Випускники Академії одержують ДИПЛОМ ДЕРЖАВНОГО ЗРАЗКА ТА ЄВРОДИПЛОМ, оформлений відповідно до вимог міжнародно-правових норм

Забезпечення електронними підручниками та методичною літературою