Управління персоналом та економіка праці

 
В цикл професійно-орієнтованих дисциплін входять:

 • Управління персоналом
 • Управління трудовими ресурсами
 • Фізіологія і психологія праці
 • Нормування праці
 • Інформаційні системи і технології в управлінні персоналом
 • Етика ділового спілкування
 • Професійна орієнтація та підготовка кадрів
 • Організація інформаційної діяльності в сфері управління
 • Комплексний кваліфікаційний тренінг
 • Раціоналізація трудових процесів
 • Кадрове діловодство
 • Соціологія праці
 • Організація служб зайнятості
 • Демографія
 • Психологія роботи з людьми
 • Маркетинг персоналу
 • Управління зайнятістю
 • Адміністративне право
 • Планування розвитку

Термін навчання:

Денна/дистанційна (заочна)

 • 4 р./4 р. 6 м. (на базі повної загальної середньої освіти)
 • 2 р./2 р. 6 м./ (на базі освіти молодшого спеціаліста відповідного напряму)
 • 3 р./3 р 6 м (базова освіта молодшого спеціаліста іншого напряму)
Випускники Академії одержують ДИПЛОМ ДЕРЖАВНОГО ЗРАЗКА ТА ЄВРОДИПЛОМ, оформлений відповідно до вимог міжнародно-правових норм

Забезпечення електронними підручниками та методичною літературою