Звіт наукової активності науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти за 2021 рік

Наука

 

Вид наукової літератури Кількість виданих у 2021 році
Монографія (одноосібна)
Монографія (колективна) 1 (україномовна)

1 (закордонна англомовна / Praha)

Навчальний підручник 2 (закордонні англомовні / Praha)
Навчальний посібник 1 (міждисциплінарний)
Всього: 5

 

Наукові статті Кількість опублікованих у 2021 році
Науково-педагогічними працівниками Здобувачами

вищої освіти

Опубліковано наукових статей у наукових фахових виданнях України 34
Опубліковано наукових статей у наукових виданнях, які індексуються у науко метричній базі Scopus 2
Опубліковано наукових статей у наукових виданнях, які індексуються у науко метричній базі Web  of Science Core Collection 1
Всього: 37

Публікації матеріалів у колективних монографіях  (видано в Чехії):

Social and economic aspects of internet services market development: monograph; Edited by I. Tatomyr, V.Fedyshyn. Praha: OKTAN PRINT, 2021, 273 р.

Artificial intelligence as a basis for the development of the digital economy: textbook; Edited by I.Tatomyr, Z.Kvasnii. Praha: OKTAN PRINT, 2021, 376p.

GREEN AND BLUE ECONOMY ON THE THRESHOLD OF DIGITAL CHANGE: textbook, Edited by I.Tatomyr, I. Kvasnii, Praha: OKTAN PRINT, 2021, 324 p.

Поділитись цим: