ПЛАН РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ ПІ МАУП 2022 / 2023 н. р.

Вчена рада
 1. Вересень 2022р.
 • Розгляд питань щодо пошуку, розробки та координації роботи по впровадженню у навчальний процес нових наукових розробок із сучасних новітніх технологій навчання (в т.ч. інформаційних технологій)

Термін – вересень 2022 року – травень 2023 року

Відповідальні: завідувачі кафедр

 • Розгляд питань про опублікування підготовлених матеріалів: монографій, посібників, навчальних підручників, статей.

Термін – вересень 2022 року – травень 2023 року

Відповідальні: завідувачі кафедр.

 • Видання наукової та навчально-методичної літератури під грифом ПІ МАУП (монографії, підручники, навчальні посібники, методичні видання тощо).

Затвердження графіків науково-методичної роботи кафедр ПІ МАУП на 2022 /2023 н. р. щодо видання навчально-методичної літератури.

Термін – вересень 2022 року – травень 2023 року

Відповідальні: завідувачі кафедр

 • Затвердження Плану набору до заочної докторантури при ПІ МАУП.

Термін – вересень 2022 року

Відповідальний: вчений секретар, Крап А. П.

 • Затвердження плану заходів по імплементації Закону України «Про вищу освіту» в Інституті.

Термін – вересень 2022 р. – березень 2023 р.

Відповідальний: заступник директора з навчально-методичної та виховної роботи Сенишин С. Є.

 • Затвердити професорсько-викладацький склад кафедр: «Менеджменту організацій, економіки та підприємництва», «Права», «Соціально-гуманітарних та фундаментальних дисциплін».

Термін –  серпень – вересень 2022 року

Відповідальний: заступник директора з навчально-методичної та виховної роботи Сенишин С. Є.

 1. Жовтень 2022р.
 • Розгляд та затвердження тем дисертаційних робіт аспірантів, докторантів, затвердження керівників наукових робіт.

Термін – жовтень 2022 року – травень 2023 року

Відповідальний: завідувачі кафедр, Крап А. П.

 • Організація та методичне забезпечення проведення практик і стажування у державних і комерційних організаціях.

Термін – жовтень 2022 року

Відповідальний: завідувач навчальної частини – професор Орлова О. М.

 • Звіт керівника НДР № 1 з виконання науково-дослідної роботи на тему «Науково-методичні засади управління навчальним процесом недержавного вищого навчального закладу», шифр ІІ.2.29.06.02, V етап – 2015р.

Науковий керівник – Міга Володимира Казимирівна, доцент кафедри менеджменту організацій, економіки та підприємництва, кандидат економічних наук, доцент.

Термін – жовтень 2022 року

Відповідальний: керівник НДР – Міга В. К.

 1. Листопад 2022р.
 • Затвердження звіту про наукову роботу ПІ МАУП (січень – грудень 2022р.)

Термін – листопад 2022 року.

Відповідальний: вчений секретар, Крап А. П.

 1. Грудень 2022р.
 • Результати підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу ПІ МАУП

Термін – грудень 2022 року

Відповідальний: заступник директора з навчально-методичної та виховної роботи Сенишин С. Є

 • Звіт керівника НДР № 2 з виконання науково-дослідної роботи на тему «Проблеми правового регулювання трудових відносин за законодавством України в ринкових умовах», шифр ІІ.2.30. 00.012, V етап – 2015р. Науковий керівник – Дідик М. М., заст. завідувача кафедри права, к. пед. н., доцент.

Термін – грудень 2022 року

Відповідальний: керівник НДР – Дідик М. М.

 • Результати участі професорсько-викладацького складу у Всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях. Затвердження Звітів про науково-методичну роботу кафедр за І півріччя 2022 / 2023 н. р.

Термін – грудень 2022 року

Відповідальні: завідувачі кафедр

 1. Лютий 2023р.
 • Контроль виконання рішень Вченої ради за перший семестр 2022/2023 н.р.

Термін – лютий 2023 року.

Відповідальний: вчений секретар, Крап А. П.

 • Організація та проведення разом із Національним університетом «Львівська політехніка» наукового семінару пам’яті засновника Львівсько-Варшавської філософської школи К. Твардовського.

Термін – лютий 2023 року

Відповідальна: професор Повторєва С. М.

 1. Березень 2023р.
 • Звіт керівника НДР № 3 з виконання науково-дослідної роботи на тему «Менеджмент туризму та гостинності: сучасний стан, перспективи розвитку», шифр ІІ.2.29.06.02, V етап – 2016 р.

Науковий керівник – Гуменюк Володимир Володимирович, д.е.н., професор.

Термін – березень 2023 року

Відповідальний: керівник НДР – Гуменюк Володимир Володимирович, д.е.н., професор.

 1. Квітень 2023р.
 • Розгляд подання кафедр по затвердженню тем дисертаційних робіт аспірантів, докторантів ПІ МАУП

Термін – квітень 2023 року.

Відповідальний: вчений секретар.

 • Звіт про участь студентів ПІ МАУП у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт та їх результати.

Термін – квітень 2023 року – травень 2023 року.

Відповідальний: вчений секретар.

 1. Травень 2023р.
 • Звіт керівника НДР № 4 з виконання науково-дослідної роботи на тему „Вища освіта в України ХХІ ст.: тенденції, проблеми, перспективи розвитку”, V-тий етап.

Науковий керівник – Повторєва Світлана Михайлівна, доктор філософських наук, професор.

Термін – травень 2023 року

Відповідальна: керівник НДР – Повторєва С. М.

 1. Червень 2023р.
 • Звіт щодо поновлення інформаційної бази та просування сайту ПІ МАУП

Термін – червень 2023 року.

Відповідальний: Тріщук А. В.

 • Результати участі професорсько-викладацького складу у Всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях. Затвердження Звітів про науково-методичну роботу кафедр за ІІ півріччя 2022 / 2023 н. р.

Термін – червень 2023 року

Відповідальні: завідувачі кафедр

 • Розробка та затвердження плану робіт Вченої ради ПІ МАУП на 2023/2024 н. р.

Термін – червень 2023 року.

Відповідальний: вчений секретар.

план роботи ВР_2022-2023 ОК (2)
Поділитись цим: