Склад Вченої ради ПІ МАУП 2017-2018 н.р.

Вчена рада

Прикарпатський інститут імені Михайла Грушевського

Приватного  Акціонерного Товариства «Вищий навчальний заклад»

«Міжрегіональна Академія управління персоналом»

Склад Вченої ради ПІ МАУП

2017-2018 н. р.

Голова Вченої ради – директор, кандидат фізико-математичних наук, академік МКА – Ахекян А. М.

Заступник голови Вченої ради – в. о. заступника директора з наукової роботи, кандидат технічних наук, доцент ПІ МАУП – Шульжик Ю. О.

Члени Вченої ради:

 • оловний бухгалтер – Марич Н. І.
 • заступник директора з комерційної роботи, безпеки, ділової інформації – Біляковський М. І.
 • в. о. заст. директора з навчальної роботи – Сенишин С. Є.;
 • завідувач кафедри менеджменту, кандидат економічних наук, доцент Міга В.К.;
 • професор кафедри менеджменту, кандидат технічних наук, доцент – Матюхін В. О.;
 • завідувач кафедри економіки та підприємництва – кандидат економічних наук, доцент Кондра О. Р.;
 • завідувач кафедри правознавства – професор кафедри, кандидат юридичних наук, доцент – Моршнєв Є. І.;
 • доктор філософських наук, професор кафедри фундаментальної та гуманітарної підготовки – Повторєва С. М.;
 • професор кафедри економіки та підприємництва, кандидат економічних наук, доцент – Орлова О. М.;
 • заступник завідувача кафедри економіки та підприємництва, кандидат економічних наук, доцент кафедри Лещук Г. В.;
 • професор кафедри правознавства, кандидат педагогічних наук, доцент – Дідик М. М.;
 • професор кафедри економіки та підприємництва, кандидат економічних наук, доцент – Квасній Л. Г.;
 • завідувач кафедри фундаментальної та гуманітарної підготовки, кандидат філологічних наук, доцент Бородін К. А. (секретар Вченої ради);
 • студенти – Столяр І. О., Білецький І. О. (від студентського самоврядування).
Поділитись цим: