Тематика наукових досліджень

1. Тематика наукових досліджень кафедр у 2021-2025 рр.

2. Тематика наукових досліджень кафедр у 2020 р.

3. Тематика наукових досліджень кафедр у 2019 р.

4. Тематика наукових досліджень кафедр у 2016-2018 рр.

5. Тематика наукових досліджень кафедр у 2015-2016 рр.

6. Тематика науково дослідної роботи кафедр за 2014 р.