«Особливості соціально-економічного поступу національної економіки в умовах інформаційно-технологічних викликів»

Новини Видання інституту Монографії

Вийшла з друку колективна МОНОГРАФІЯ
«Особливості соціально-економічного поступу національної економіки в умовах інформаційно-технологічних викликів»
ISBN 978-617-7835-69-0
за наук. редакцією професора кафедри економіки та підприємництва, к.е.н. Квасній Л. Г. та доц., к.е.н. Татомир І. Л.

Монографія рекомендована до друку Вченою Радою Прикарпатського інституту ім.М.Грушевського ПрАТ «ВНЗ МАУП».

Монографію прорецензували відомі науковці:
– Єлісєєва О. К. – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри статистики, обліку та економічної інформатики Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара.
– Одрехівський М. В. – доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка».

У монографії викладено результати досліджень новітніх тенденцій соціально-економічного розвитку суб’єктів господарювання. Розглянуто роль та місце інформаційно-технологічних викликів у забезпеченні поступального розвитку національних економічних систем. Значну увагу приділено дослідженню процесів цифрової трансформації, що відбуваються в підприємництві та управлінні як основ успішного функціонування економіки країни. Визначено пріоритетні особливості та стратегічні напрями формування моделі сталого інноваційного розвитку соціальної та економічної сфер.
Матеріали монографії можуть бути корисними як для науковців, керівників, науково-педагогічних працівників, так і аспірантів та фахівців, які займаються питаннями розвитку економіки.

Щиро ВІТАЄМО авторів із виходом монографії і бажаємо талановитим викладачам і вченим нових звершень у науково-дослідницькій діяльності!

Монографію можна завантажити тут

 

Поділитись цим: